OPEN POSITIONS

VERKEFNASTJÓRI Í VÖRUÞRÓUN - FYRIR BIOEFFECT HÚÐVÖRUR

 

ORF Líftækni hf. óskar eftir að ráða verkefnastjóra sem mun starfa á viðskiptaþróunarsviði félagsins.  Starf verkefnastjóra snýr fyrst og fremst að vöruþróun fyrir BIOEFFECT vörulínu félagsins en einnig að öðrum viðfangsefnum, öll unnin í nánu samstarfi við önnur svið þess.

Starfsvið:

 • Undirbúningur og skilgreining verkefna.
 • Verkefnastjórnun í vöruþróun BIOEFFECT vara frá upphafi vöruþróunarferlis þar til vara er tilbúin til framleiðslu og sölu. Einnig verkefnastjórnun, eftirfylgni og utanumhald á breytingum á vöru.
 • Skipulag verkefna, gerð tímalína, upplýsingagjöf og skýrslugerð um framgang verkefna.
 • Eftirlit, eftirfylgni og utanumhald á öllum þáttum vöruþróunarferlisins.
 • Skráningar og skjölun á öllum þáttum vöruþróunarferlisins og ef breytingar koma upp á vörum.
 • Miðlun upplýsinga til þeirra aðila sem að ferlinu koma og frá þeim.

 Menntunar- og  hæfniskröfur:

 • Menntun eða haldbær reynsla á sviði verkefnastjórnunar í vöruþróun eða sambærilegu starfi.
 • Mjög góð samskiptafærni og jákvætt viðmót.
 • Reynsla af notkun hugbúnaðarkerfa fyrir verkefnastjórnun.
 • Árangursmiðaðir starfshættir, fagmennska og nákvæm vinnubrögð.
 • Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í rituðu og töluðu máli.
 • Áhugi á húðvörum, og lífvísindum æskilegur.

Æskilegt er að viðkomandi umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi óskast send í gegnum heimasíðu Alfreðs (www.alfred.is)  fyrir dagslok 29. ágúst 2019.

Nánari upplýsingar um starfið veitir mannauðsstjóri, Harpa Magnúsdóttir, í síma 591-1590.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað.