OPEN POSITIONS

SÖLUFULLTRÚI - 80% afleysingarstarf í 12 mánuði

ORF Líftækni hf. leitar að sölufulltrúa með góða þjónustulund. Meginhluti starfsins felst í að taka niður pantanir í verslunum og sjá til þess að framsetning BIOEFFECT húðvaranna sé samkvæmt þeim stöðlum sem ORF Líftækni setur vörunum ásamt því að sjá um kynningar og sölu á BIOEFFECT húðvörum í verslunum. Viðkomandi þarf að geta unnið að hluta til um helgar og á álagstímum. Starfsmaðurinn mun einnig vera til aðstoðar í húðrannsóknum í samstarfi við deildarstjóra Heilbrigðisvísindadeildar, þar sem rannsóknarhópar koma í húðmælingar í tengslum við þróun á BIOEFFECT húðvörum.

 • Heimsóknir í verslanir og skráning pantana
 • Kynningar og sala á BIOEFFECT húðvörum í verslunum
 • Tryggja góða framsetningu á vörum í verslunum
 • Skráningar í gæðakerfi félagsins 
 • Aðstoð við húðrannsóknir

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

 • Menntun sem nýtist í starfi (snyrtifræði kostur)
 • Reynsla af sölu- og þjónustustörfum
 • Góð almenn tölvukunnátta (NAV og Excel kunnátta kostur)
 • Gott vald á ritaðri íslensku
 • Gott vald á talaðri ensku
 • Lipurð í mannlegum samskiptum
 • Góðir samstarfshæfileikar
 • Þjónustulund, stundvísi og snyrtimennska

Æskilegt er að viðkomandi umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi óskast send í gegnum heimasíðuna Alfreð (www.alfred.is)  fyrir dagslok 9. janúar 2019.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Harpa Magnúsdóttir í síma 591-1590.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað.